Център за стомирани

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ПАЦИЕНТИ СЪС СТОМА

 

 

Повече от 15 години вървим заедно с нашите клиенти, преминаващи през предизвикателството живот със стома.
Ние знаем, че те имат нужда от непрекъсната грижа, внимание и добре подбрани консумативи.
В настоящия раздел можете да получите обща информация за различните видове стоми, грижите за тях и някои препоръки свързани с начина на живот.
В нашите Санитарни аптеки можете да намерите пълната гама консумативи, принадлежности и козметика за стомирани,  на всички утвърдени световни производители, както  и да изпълните рецепти по НЗОК, за предписаните ви медицински изделия.
Нашият обучен, компетентен  и посветен персонал ще ви консултира и ще обслужи вашите заявки в търговските обекти и онлайн, при пълна конфиденциалност.
 

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СТОМАТА

 

Стомата представлява изкуствен отвор, създаден по хирургичен път, разположен върху коремната стена или други зони на тялото. Стомата променя пътя, по който чревното съдържимо или отделената урина, напуска тялото. Най-често създаването на стома се налага, когато  част от червата или пикочо-отделителната система са засегнати от процес, нарушаващ физиологичния път на елиминация, в резултат на възпалително заболяване, дивертикулоза, травми или злокачествени образувания.
Стомирането се практикува при някои случай на фекална или уринална инконтиненция. При деца най-честата причина за този вид операции са вродените дефекти на храносмилателната или пикочо-отделителната система.

Вижте повече

 

ГРИЖА И ЕМОЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА

 

В повечето случаи пациентът научава за планирания обем на операция и необходимостта за извеждане на стома, предварително, в кабинета на хирурга. Заедно с емоционалната тежест на основното заболяване, често злокачествено, това създава огромно психическо сътресение. Предварителната информация обаче, позволява известна психическа подготовка за това, какво да очаква пациентът след операцията.

Нормалната практика включва разговор с хирург и получаване от страна на пациента, на детайлна информация за оперативните методи, етапите на следоперативно възстановяване, възможни усложнения, и всякаква друга информация, даваща възможност на пациента за информиран избор. Добрите клинични практики включват преглед, предоперативна оценка на пациента и определяне на оптималното място за разполагане на стомата, така че пациентът да може да я обслужва лесно. По-неблагоприятен е вариантът, при който операцията и стомирането се извършват по спешност. Тогава пациентът няма тази възможност за предварителна подготовка и шокът от промяната може да бъде тежък.

Вижте повече

 

КОНСУЛТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТИТЕ

 

Обучението на пациента за самостоятелно обслужване и грижи за стомата трябва да започне още в болничното заведение, където хирургичната сестра ще даде начални указания за подръжка на стомата и смяна на консуматива. Добре е още на този етап пациентът да участва при възможност, в смяната на консуматива. Tака още при изписването той ще придобие известна увереност във възможността да се грижи за себе си.

Вижте повече

 

ИЗБОР НА ПОДХОДЯЩИ КОНСУМАТИВИ

 

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ВАШИТЕ КОНСУМАТИВИ И АКСЕСОАРИ ЗА СТОМА

 

След операцията и изписване от лечебното заведение ще получите епикриза с препоръка за вида на ползваните консумативи и аксесоари. Най-вероятно в този период ще ви посети представител на някой от вносителите на медицински изделия за стомирани и ще ви насочи към една или друга марка консумативи. Имайте пред вид, че ваше право е да изберете свободно марката консумативи и аксесоари които ползвате, както и да комбинирате продукти на различни производители. Във времето можете свободно да променяте вида консумативи и да изберете най-подходящите за вас и вашата стома продукти.

За съжаление вашият общо-практикуваш лекар не винаги е компетентен за избора на консумативи и може да срещнете трудности дори  правилното изписване на рецептите. За избора на консумативи винаги се доверявайте на обучени за това лица.

Представете епикризата на лекуващия лекар, за да впише в рецептурната книжка кода на заболяването и да ви издаде рецепта за реимбурсирани медицински изделия. Рецептурната книжка с новия код заболяване трябва да се завери в РЗОК. Вашият лекуващ лекар може да ви издаде както едномесечна, така и тримесечна рецепта. Ако възнамерявате обаче, да тествате различни системи и марки консумативи, добре е да предпочетете едномесечна рецепта.

Съгласно сега действащия Национален рамков договор, НЗОК заплаща консумативии аксесоари за стомирани в следните лимити:
 

  • Колостома и илеостома: 200.00 лв на месец, за всяка стома;
  • Уростома, нефростома, външен катетър: 206.40 лв. на месец, за всяка стома.

 

След получаване на рецептата, представете рецептурната книжка и рецептата в аптека, имаща сключен договор с НЗОК за отпускане на медицински изделия.

Ако имате въпроси по тази процедура, можете да се свържете с нас на телефон (02) 953 0043 и нашите фармацевти ще ви окажат съдействие.
Можете да посетите Санитарна аптека Пирогов (София, бул. Пенчо Славейков №5, до входа на Медицински център Пирогов), работеща по договор с НЗОК, за да получите на място разяснения от нашите обучени фармацевти.