КОМПРЕСИВНИ РЪКАВИ

 

Компресивните ръкави са медицински изделия със степенувана компресия, използвани за профилактика и лечение на лимфедем на горните крайници, от различен произход. Както показва името им, ръкавите оказват външна компресия върху части от тялото, стимулирайки движението на лимфата от периферията към венозната система. Счита се, че приложението на компресивните изделия, в това число ръкавите, са ефективна част от общия терапевтичен план на лимфедема.

Най-често лимфедемът на горните крайници се свързва с последствията от лечението на рака на гърдата и може да възникне в различни етапи на лечение на заболяването:

  • Лек лимфедем може да възникне непосредственно след операцията, който обикновенно трае непродължително време.
  • Лимфедемът може да се появи и 2-3 месеца след операция или лъчетерапия и да се задържи по-дълго време.
  • В повечето случай обаче, лимфедемът се развива бавно и постепенно, може да се появи късно  - 1, 2 или повече години след операцията и неговото третиране изисква активно наблюдение и лечение. Оставен без лечение, този едем може да прогресира значително.

 

В началните степени на лимфедем (степен 0 - до степен 1), компресивните ръкави могат да се употребяват и самостоятелно, профилактично или като начална форма на лечение.  В напредналите стадии на лимфедем (степени 2 и 3), подходът включва цялостна деконгестивна терапия, провеждана под ръководството на запознат с проблемите специалист. В хода на тази терапия компресивните ръкави се използват за запазване на постигнатия от комплексната терапия резултат. Желателно е специалист да определи дали ръкавът да обхваща само ръката или ръката и дланта, колко време в денонощието да се носи, каква компресия да се използва  и т.н.
Съгласно Експерименталният стандарт на Европейския съюз UNI ENV 12718 (Experimental European Standard UNI ENV 12718),
повечето от предлаганите компресивните ръкави спадат към компресионен Class 2 (23-32 mmHg) – Умерено висока компресия.

Sanitarenmagazin.bg предлага следните модели ръкави:

  • ⚬ Компресивен ръкав с длан (отворени пръсти)

  • ⚬ Компресивен ръкав без длан

  • ⚬ Компресивен ръкав с длан и затворени пръсти

 

Всички разновидности на компресивните ръкави се предлагат с различна форма на прикрепване в горната част на ръкава, което да удовлетвори личните предпочитания на ползвателя